مقاله و تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه 2

دفاع مقدس، برگرفته از واقعه عاشوراست 2

در پرداخت تاريخ شفاهي جنگ قصور كرديم 3

واقع‌نمايي مهمترين موضوع نقد ادبيات دفاع مقدس است 6

بی توجهی در حوزه ادبیات دفاع مقدس زیاد است 6

ادبيات دفاع مقدس، ادبيات ضد جنگ است 7

ضرورت باورپذیرشدن ادبیات دفاع مقدس 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ادبيات دفاع مقدس از زماني آغاز شد كه جنگ ايران و عراق در 31 شهريور 59 شروع شد و نوع ديگري از ادبيات پس از ادبيات انقلاب پا به عرصه گذاشت و داستان نويسان مختلف به اين نوع ادبيات روي آوردند و آثار بسياري در اين زمينه خلق شد.

دفاع مقدس، برگرفته از واقعه عاشوراست

 

در مورد ادبيات دفاع مقدس چندي پيش با دوستان بر سر اين موضوع بحث و گفتگو مي كرديم. عده اي از دوستان اين واقعه دفاع مقدس را زاده 8 سال جنگ ايران و عراق مي دانستند اما به نظرم دفاع مقدس ما؛ برگرفته از واقعه عاشورا است. بر اين مبنا كه بيشتر جنگ هايي كه صورت مي گيرد به صورت تهاجمي و فتح سرزمين است اما در واقعه عاشورا بحث دفاع ازاسلام بود وهمين قضيه عيناً در جنگ ما با عراق اتفاق افتاد.

با اين پيش زمينه مي خواهم بگويم، ادبيات دفاع مقدس با اولين شليك گلوله در اين جنگ متولد شد و سير ادبيات دفاع مقدس از سال 59 تا به الان بر اين مبناست كه ابتدا به صورت مهيج و شعاري مطرح بود و در اين دوره ادبيات شعاري نه به معناي عام كه از محتوا خالي باشد بلكه بحث تشويق اذهان و نسل جوان براي دفاع از وطن و خاك؛ مطرح شد.

اين ادبيات ادامه داشت تا اواسط جنگ، در اين دوره ادبيات دفاع مقدس به مسائل شعوري پرداخت، به اين صورت كه ادبيات دفاع مقدس تفكربرانگيز شد.

و در دل داستانها سئوال هايي چون چرا جنگ كرديم؟ و... مطرح شد. و نهايتا در پايان جنگ، داستان نويسان ما توانستند بدون محدوديت به نوشتن آثاري در حوزه دفاع مقدس بپردازند. نويسندگان قبلا در آثارشان راوي داستان بودند اما جنگ كه تمام شد؛ نويسنده نه به عنوان يك راوي بلكه تماشاچي، مي نشيند و به جنگ، تهاجم، تلفات و به دشمن و... فكر مي كند و مسائل را به صورت تفكيك پذير مي نويسد. در حقيقت ادبيات بعد از جنگ كه نويسندگان به صورت شعوري به آن نگاه كردند به ادبيات جنگ نزديك تر است.

در ابتداي امر، داستان هاي دفاع مقدس از عناصر داستاني كم بهره بودند، اما بعد از جنگ نويسندگاني متولد شدند كه در جنگ حضور داشتند به خوبي از عناصر داستاني، در آثارشان بهره گرفتند و آثار خوبي در اين حوزه خلق كردند و هرچه از جنگ فاصله گرفتيم اين ادبيات قوي تر شد و ادبيات دفاع مقدس نويسنده اش را متولد كرد.

اعتقاد دارم كه دهه 80، ادبيات داستاني دفاع مقدس از حالت جنيني (نهال بودن) خارج شده است و وارد مرحله رشد و بالندگي شده است به نحوي كه در خارج از كشور ما بتوانيم در حوزه جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم مثل نويسندگاني چون بايرامي، دهقان، تجار به صورت كلي ادبيات جنگ و انقلاب را تقريبا در يك راستا مي دانم. در اصل ادبيات انقلاب هنوز شكل نگرفته بود كه دفاع مقدس شكل گرفت. در حقيقت ادبيات دفاع مقدس مثل فرزند بزرگي است كه از انقلاب زاييده شد و هنوز ادبيات انقلاب مي تواند به صورت مستقل رشد كند، مثل داستان قطار 57 رضا رئيسي، كه فرصتي است براي دوباره مطرح شدن ادبيات انقلاب

در پرداخت تاريخ شفاهي جنگ قصور كرديم


ادبيات دفاع مقدس به طور كلي، شعر، داستان و مقولات ديگر را در برمي گيرد و من به طور مشخص در مورد ادبيات داستاني دفاع مقدس مطالبي را عنوان مي كنم. به طور كلي ادبيات دفاع مقدس به سه دوره تقسيم مي شود.
دوره اول؛ هم زمان با جنگ (ده سال اول)، دوره دوم، ادبيات پس از جنگ (ده سال دوم)، و دوره اخير كه در آن قرار داريم.
در مرحله اول كمتر شاهد ادبيات ناب دفاع مقدس هستيم، در اين دوره معمولا آثار حالت تهيجي داشت و كسي كه آثار اين دوره را مي خواند؛ در او شور و هيجان و نياز به دفاع از كشور ايجاد مي شد و شايد كم تر به واقعيت هاي دفاع مقدس و جنگ 8 ساله پرداخته شد.
دوره دوم در حقيقت دوره بينابين است. در دوره سوم؛ ادبيات به سمت شخصي شدن رفت يعني از قالب دولتي بودن خارج شد و نويسندگان مختلف از سراسر كشور (كساني كه جنگ را درك كرده بودند يا به اين نوع ادبيات علاقه داشتند) به طور واقعي به اين نوع از ادبيات پرداختند، مثل جنگ از نگاه حبيب احمدزاده، محمدرضا بايرامي و... به صورت كلي، مسير ادبيات دفاع مقدس روشن و هموار است و روز به روز در اين زمينه پيشرفت بهتري داريم.
نكته مهمي كه بايد مطرح كنم اين است كه در زمينه تاريخ شفاهي دفاع مقدس در اين 30 سال قصور و كوتاهي صورت گرفته است.
تاريخ شفاهي جنگ به معني مكتوب كردن خاطرات شفاهي آدم هاي جنگ است. اين 8سال را اگر هر شخصي كه در جنگ حضور داشته است يك برگ خاطره از آن دوران بنويسد؛ ما با انبوهي از آثار و خاطرات جنگ روبرو هستيم. متاسفانه در اين زمينه كارهاي كمي صورت گرفته است.
در پايان؛ اگر ما به دور از تنفر و شيفتگي به مقوله جنگ و دفاع مقدس به طور واقعي نگاه كنيم، هميشه به اين جنگي كه اتفاق افتاده است سرافرازانه افتخار مي كنيم چون به دشمن اجازه نداديم كه قطعه اي از خاك كشورمان را جدا كند، با وجود اينكه 30 كشور به طور مستقيم به عراق كمك مي كردند. به جوانان ايراني اعتماد كنيم و واقعيت جنگ را بگويم.
زهره يزدان پناه:
ادبيات دفاع مقدس بايد منعكس كننده الطاف خفيه الهي باشد
تفاوتي كه دفاع ملت ما در دوران جنگ تحميلي با ديگر جنگ ها و حتي دفاع ملت هاي ديگر در دنيا داشته، پشتوانه ايدئولوژيك و جهان بيني الهي آن بوده است. همين جهان بيني الهي و ايدئولوژي اعتقادي هست كه باعث ضميمه شدن كلمه مقدس به كلمه دفاع در دوره جنگ تحميلي شده است.
بي دليل نيست كه حضرت امام(ره) از اين دوران به عنوان دوران الطاف خفيه الهي ياد كرده اند. چون اين دوره به دليل همان پشتوانه و زيربناي اعتقادي، دوره رشد، كمال و تعالي در زمينه هاي مختلف از جمله مراتب انساني، اخلاقي و عرفاني و... بوده است.
ادبيات دفاع مقدس، از چنين دوراني نشأت گرفته مي شود. لذا ادبياتي را مي توان در زمره ادبيات دفاع مقدس به شمار آورد كه در كنار ناگواري هاي اين دوران به ابعاد مختلف اين الطاف خفيه الهي و رشد و تعالي ها حتي در پس زمينه هاي زندگي افراد درگير با آن در جامعه نيز بپردازد. متأسفانه ادبياتي كه الان به عنوان ادبيات دفاع مقدس از آن نام برده مي شود در بخش رمان، بيشتر تلخي ها و ناگواري هاست كه بزرگنمايي مي شود و در مورد ابعاد ديگر غفلت صورت مي گيرد. غفلت از حماسه ها، مقاومت ها و سلحشوري هاي حماسه آفرينان هشت سال دوران دفاع مقدس و به جاي آن القاي يأس و نا اميدي و... جزء نگاه يك سويه و غير منصفانه به دفاع مقدس نيست. البته در بخش خاطرات ادبيات دفاع مقدس تاكنون كارهاي مناسبي ارائه شده و به اين بخش تا به حال خوب پرداخته شده اما در بخش رمان تا حد انتظار مطلوب هنوز فاصله بسيار است.
جهانگير خسروشاهي:
شاهكار ادبي خلق نشده است
ادبيات دفاع مقدس به لحاظ رشد كمي قابل توجه است اما اين موضوع خوشبينانه به نظر نمي رسد. بدين لحاظ كه بعضي از بنگاه ها و انتشاراتي ها به خاطر اينكه اشتهار و نامشان در عنوان هاي كتاب هاي دفاع مقدس زنده بماند، اين دسته از كتاب ها را منتشر مي كنند و خود اين بنگاه ها بدون چاپ كتاب هاي دفاع مقدس هيچ موضوعيت و موجوديتي ندارد. مثلاً عنوان مي كنند كه 600 هزار عنوان كتاب در زمينه دفاع مقدس منتشر شد، در حقيقت اين كميت، طبيعي نيست بلكه اگر نويسندگاني همت كنند و كتاب هايشان را از طريق اين بنگاه ها به چاپ برسانند، كار ارزشمندي صورت گرفته. بسياري از كتاب هايي كه توسط اين بنگاه ها به چاپ مي رسد فاقد كيفيت هستند و در كل موضوع هاي ارزشمند دفاع مقدس زخمي مي شوند و نويسندگان اين حوزه ديگر رغبت دوباره به بازآفريني مجدد اين موضوعات ندارد.
كار بسياري از پژوهشگران و محققان در تدوين خاطرات جنگ و دفاع مقدس ارزشمند است. اما بسياري از اين كارها به صورت خام و بدون ويرايش ادبي و يكسان سازي و وحدت رويه كتاب ها صورت مي گيرد و كتاب هاي خوبي نيستند، اين سير همچنان وجود دارد، و اين كميت نشانه خوبي نيست كه بتوان به آن مباهات كرد اما با وجود اين كميت ها كارهاي درخشاني در حوزه ادبيات دفاع مقدس صورت گرفته است، مثل جشنواره ادبي يوسف؛ در خصوص كتاب هاي كوتاه دفاع مقدس است. اين جشنواره جوانان اهل ذوق و با دغدغه دفاع مقدس را به خود جلب كرده است و حدود هزار قصه براي اين جشنواره ادبي نوشته شده است كه در سه موضوع چون خانواده رزمنده ها و وضعيت فعلي رزمنده ها و... بوده است، جشنواره ادبي يوسف داراي يك نگاه تاجر مأبانه و منفعت طلبانه بنگاه ها نيست.
مطلبي هم در مورد كيفيت آثار ادبي دفاع مقدس، آثار قابل توجهي نوشته شده است. و اين آثار بخشي از فرهنگ دفاع مقدس است. اميدواريم اين كارها بتوانند نسل هاي آينده را با جبهه آشنا كند.
نكته اين كه؛ در رمان هاي دفاع مقدس يك خلأ وجود دارد. در حقيقت ما هنوز نتوانسته ايم پيوستگي و اتفاقات جنگ را در قالب يك شاهكار ادبي بياوريم؛ مثلاً وقتي جنگ شروع شد، يك سري اقتضائات جهاني را در برمي گرفت، يك رمان بايد بتواند علل جنگ را توضيح دهد و يك يا دو نسل قبل از جنگ را بررسي كند؛ جنبش هاي مختلفي كه در به وجود آمدن جنگ دخيل بودند. كارهايي كه كشورهاي استعماري در خصوص تفرقه انگيزي بين مسلمانان و بين كشورها انجام دادند، در كل اين رمان ها بايد واقعيت ها و شخصيت هاي اصلي جنگ را بازگو كند و بعد در آخر به موضوع خط مقدم و شهيد و جبهه و... بپردازند. مركز تحقيقات جنگ سپاه پاسداران كتاب هاي با ارزش در خصوص روزشمار جنگ منتشر كرده است كه كار قابل توجهي است كه نويسندگان مي توانند با توجه به اين دايره المعارف جنگ، رمان خوبي در قد و قامت جنگ و صلح تولستوي و... بنويسند.
اما با وجود اين، قطعه هاي درخشاني از اين جواهر و شاهكار بزرگ تراش خورده است و هر نويسنده اي به اندازه بضاعتش در اين خصوص كار كرده است، اما هنوز تا رسيدن به يك شاهكار ادبي در حوزه ادبيات دفاع مقدس راه باقي است.

واقع‌نمايي مهمترين موضوع نقد ادبيات دفاع مقدس است

حل بخشي اين مسائل به عهده حوزه نقد ادبي و بخشي هم بر عهده حوزه پژوهش ادبي است. ازجمله نظرياتي كه مباني داستان دفاع مقدس و ادبيات داستاني را مي‌سازد و ادبيات دفاع مقدس هميشه با آن اين مسائل دست به گريبان بوده همان بحث واقع‌نمايي و چگونگي ظهور و پرداخت شخصيت در داستان دفاع مقدس است. اين براي داستان‌نويس اشكال مفرطي نيست كه درباره مكتب ادبي اثر خود و ظرايف معنايي آن نتواند تحليلي ارائه دهد. اما با منتشر شدن كتابي كه واقعيت‌ها و حقايق دفاع مقدس را تحريف كرده يا مصادره كرده سر و صداها صد چندان مي‌شود. متأسفانه در اين بخش در جايزه كتاب سال دفاع مقدس اثر چندان شايسته و درخوري ارائه نشده است. اين دو حوزه با يكديگر مرتبط هستند و اگر مي‌بينيم در ساحت داستان‌نويسي ما آثاري توليد مي‌شوند كه آيينه جنگ ما نيستند و دارند آن را وارونه جلوه مي‌دهند، دليل اين است كه بن‌مايه‌هاي نظري درستي براي آن تعريف نشده است

عضي از پژوهش‌ها از نظام پژوهشي خوبي برخوردار نيست. كسي كه كارش نوشتن است و به خاطر نوشتن تقدير شده مي‌آيد و كار پژوهش و نقد انجام مي‌دهد. نكته ديگر غير از ضعف پژوهش‌هاي نقد اين است كه يك پژوهشگر بايد با بنيادهاي فلسفي خود آشنا باشد، اگر يك پژوهشگر در اثر خود از آموزه‌هاي اسلامي بي نصيب باشد اثر نامطلوبي توليد مي‌كند.

 

 

 

بی توجهی در حوزه ادبیات دفاع مقدس زیاد است

سازوكار موجود را علت ضعف تولید آثار ادبیات كودك و نوجوان در حوز ه دفاع مقدس است . نوشتن برای بزرگ ترها در حوزه دفاع مقدس انگیزه دارد؛ چون جنگ برای آن ها یاد آور یك نوستالژی است؛ اما بچه ها از جنگ چیزی نمی دانند و آن را تجربه نكرده اند؛ بنابراین جنگ برای بچه ها بیشتر جنبه تاریخی دارد.» او در ادامه خاطرنشان كرد: «نوشتن برای بچه ها درباره جنگ بسیار سخت است و بیشتر جنبه تاریخ نویسی پیدا می كند و از ادبیات نویسی فاصله می گیرد.»

نگیزه، هم در عرصه تولید آثار درخور دفاع مقدس نیست و هم در بین كسانی كه متولیان تشویق نویسند ه های دفاع مقدس هستند.» این شاعر كودكان و نوجوانان در پایان متذكر شد: «ضرورت دارد هشت سال دفاع مقدس كه از افتخارات ماست، به نسل بعد منتقل شود؛ در حالی كه جهانی می خواست ما را نابود كند و خدا خواست كه نشود و مردم به راه افتادند و ایستادند. هرچند با این سازو كارهایی كه می بینیم، این انتقال صورت نمی گیرد..

ادبيات دفاع مقدس، ادبيات ضد جنگ است

«ما از آنچه داريم غافليم و ميدان را براي بيگانگان خالي مي¬كنيم. چرا دانشجويان ما موضوع تحقيق خود را پس از گذشت نزديك به بيست سال از پايان يافتن جنگ، در مواردي نادر راجع به ادبيات دفاع مقدس انتخاب مي¬كنند در حالي كه مي¬بينيم نخستين رساله دكترا در ادبيات جنگ را در فرانسه مي¬گيرند و متعلق به اين كشور است؟ چرا در كتابفروشي¬ها به زحمت 10 عنوان كتاب جنگ و دفاع مقدس از نويسندگان ما ديده مي¬شود؟ آيا جز اين است كه جريان روشنفكري به ما در اين عرصه لطمه زد. چرا شعرهاي جنگ بيژن نجدي هيچ گاه طرح نشد؟ چرا از شعر فريدون مشيري كه در اولين حمله عراق به ايران سروده شد، سخني به ميان نيامده؟ آيا جز وجود آفت¬هاي روشنفكري مي¬توان دلايل ديگري را رديف كرد؟ چرا همچنان شعر گفتن درباره يك بسيجي با اما و اگر همراه است؟ به اين سؤال-ها بايد فكر كرد و پاسخ داد.»

از يك سو روشنفكران و از سوي ديگر برخي عملكردها باعث شد ادبيات جنگ آسيب ببيند. نويسندگان اين وادي نيز جوان و تازه¬نفس بودند. از طرف ديگر، افزودن كلمه «مقدس» بر دفاع و جنگ ما باعث شد تا در اين عرصه كمتر چون و چرايي را شاهد باشيم و كارهاي پژوهشي روندي يكسويه داشته باشند و به دنبال آن بخشي از تصوير فراخ و گسترده جنگ تحميلي، ناگفته و تصوير نشده باقي بماند. «تمام همتي كه براي سربلندي ادبيات دفاع مقدس انجام گرفته است معطوف به برپايي جشنواره¬ها و مسابقاتي بوده كه بيشتر جنبه موسمي و فصلي داشته است و معقتدم كمتر فعاليت پژوهشي و تطبيقي درخصوص ادبيات جنگ به شكل مطلوب انجام شده باشد.

ضرورت باورپذیرشدن ادبیات دفاع مقدس

باورپذیر شدن ادبیات داستانی دفاع مقدس دارای چه سازوكار و سامانه ادبی و محتوایی است؟ برخی بر این باورند كه باید از بین رخدادها و وقایع دوران دفاع مقدس آنچه را كه جنبه مثبت واقعه است گزینش و در آثار ادبی منعكس كرد.

 برخی نیز همراه بودن جنبه های مثبت و منفی واقعه برای انعكاس صحیح و كامل آن رخداد را مدنظر قرار می دهند؛ گرچه می توان از نقطه ابتدایی نظریه اول تا نقطه انتهایی نظریه دوم تركیب هایی را ارائه كرده و بر آن تأمل نمود. حال به راستی انعكاس یك واقعه در حوزه ادبیات، آن هم در حوزه داستان كه فراگیر شخصیت، واقعه، زمان، مكان، رخداد، كشمكش و... است، چگونه و با چه منطق علمی، پژوهشی، تاریخی و اجتماعی باید شكل بخشی شود؟ در این مقال، قصد دریافت های روان شناسی یا جامعه شناسی نداریم اما عرف معمول ادبیات داستانی تا آنجا كه دریافت ما قد می دهد، ارائه جنبه های نیك و شر در زندگی بشر و رویارویی این عناصر در روند داستان است.

حوزه انسانی و زندگی انسان- به استثنای معصومین(ع)- دارای وجوه مثبت و منفی است و هیچ قطع و حكمی در مورد روند زندگی آحاد مختلف بشر به شكل كاملاً، قطعاً و جامعاً «نیك» به مفهوم مطلق و خاص نیست، بنابراین فراز و فرودهای این تركیب(خوب، بد) به ناچار در زندگی و اعمال رفتار ما خود را نشان می دهد. البته اگر مفهوم خوب و بد و مصادیق آن را كاملاً با شاخصه های متقن بسنجیم و همگرایی فكری و آرمانی را نیز در این حوزه حاكم گردانیم، باز هم سلیقه ها، نگاه ها، برداشت ها و قضاوت ها یكسان نخواهد بود.

در این صورت چگونه و چرا باید معرفت شناسی و رفتارگرایی شخصی یا گروهی را بر تمام حیطه های برداشت ها و قضاوت های این حوزه، تسری و سیطره دهیم؟ اگر آرمان گرایی و حقیقت جویی در حوزه اعتقادی و فرهنگی با تناسب شرایط زمان و مكان، یكی از مهم ترین ابزار قضاوت های فكری و باورهای جامعه امروز ماست، این حیطه بسیار گسترده و فراگیر را نیز باید به بحث گذارد و با مطالعه و گفت وگوهای نظری و مشاهدات مكانی و زمانی، آن را تعریف و مفهوم سازی عینی و كاربردی كرد. آموزه های دینی ما چیزی جز ایجاد رفتار صحیح و اندیشه سالم نیست و معرفت شناسی و شناخت، شرط اول ورود به این مباحث است.

بنیادهای فكری و فرهنگی ما با استنتاج از منابع و مآخذ محكم شكل می یابد و این روند باید در دیگر مقوله هایی كه با تفكر و عقل و خرد و اندیشه سروكار دارد نیز تسری یابد. ادبیات داستانی فضای بسیار مطلوب و سازنده ای برای پرواز اندیشه ها و دغدغه های انسانی و بشری است. اگر پروازهایی در این گستره از سلامت كامل برخوردار نمی باشد احتمالاً به لحاظ همان بنیادهای ناسالم، ناقص و انحرافی است كه بحث ما در این فرصت، آنها را شامل نخواهد شد. ما به اندیشه مندانی توجه داریم كه با اعتقادی الهی و به لحاظ انجام مسئولیت و تعهد دینی یا ملی خود در قبال جامعه و نسل های امروز و فردا، به تلاش و زایندگی ادبیات داستانی در این برهه از زمان كمك كرده و گنجینه ای از مفاهیم و دغدغه های نسل دیروز و امروز انقلاب و دفاع مقدس را در آثار خویش به یادگار می گذارند.

داستان دفاع مقدس، داستان نسل زنده و با نشاط و به روز و روشنگر نسل های امروز و آینده است. راه رسیدن به معرفت انسانی در دفاع از هویت دینی و موجودیت میهنی، مؤلفه های بسیاری را در خود جای می دهد. مسیر و معبر، متنوع و متعدد است. اگر به تعداد انفس، راه شناخت الهی وجود دارد، چرا برای ورود به این معرفت باید حصار،تنگنا و محدودیت هایی را قائل شویم؟ این مسیر نیز دارای تنوع و تكثر است و لاجرم نگاه ها و برداشت ها و تلقی ها نیز متنوع و متكثر است(البته با پیش داوری های معمول، این تنوع و تكثر را محمل منفی بافی های رایج قرار ندهیم). ما باید مخاطب امروز و آینده را بشناسیم و برای او بنویسیم و فقط برای نسل دیروز كه خود میراث دار یا صاحب اصلی این فرهنگ و دغدغه هاست ننویسیم؛ گرچه این جاودانگان حماسه ساز نیز خود باور دارند كه این رسالت با تنوع، جاذبه و ابداع كامل می شود و اهتمام بر شیوه های پیشین، شاید سنگلاخ و ناهمواری امروز را باعث شود زیرا تلقی ها و زبان امروز گونه های جدید و تازه ای را آزمایش می كند. این كلام، نه برای دفاع یا توجیه برخی از ناملایمات رفته یا انحصارهای برداشتی از موضوع است بلكه نیازهایی است كه امروز فراروی ما قرار دارد و بدون توجه و تأمل مناسب در این مقوله نمی توان چشمداشتی به اثربخشی ادبیات داستانی دفاع مقدس در نسل های آتی داشت. كمی حوزه ارتباط، تلقی ها و برداشت ها و اندیشه های آرمانی خود را وسعت و تنوع بخشیم و به هنرمندان و نویسندگان متعهد و خوش دغدغه امروز بیشتر بها دهیم و آنها را باور كنیم و اجازه دهیم با نگاه متفاوت از ما به كنكاش و انعكاس زوایای مختلف و نادیده واقعه پرداخته تا شاید با خلق كارهای مناسب تر، ملموس تر و عینی تر در قالب داستان، پیوند بهتر و محكم تری را در نسل امروز و آینده با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس به وجود آورند. این مجال، فرصت سوزی نیست بلكه ایجاد فرصت ها و به كارگیری استعدادهایی است كه هرروزه انتظار شكوفایی و به بار نشستن توانایی و امكان سنجی ها را فراروی ما قرار می دهد. چه معلوم كه این فرصت ها باعث فرهنگ سازی مورد نظر نشود و ادبیات دینی و ملی ما نیزاز آن بهره مند نگردد؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ توسط هواسی ف
'
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان